Systemutvecklare .NET

Tokeep AB är ettnystartat bolag vars affärsidé är att ge sina kunder kontroll över viktigpersonlig information genom att samla in och spara allt på ett och sammaställe, helt automatiskt. Systemet kommer att baseras på Storegate’s plattformSOSA som är byggt i Microsoft .NET. Därför letar vi nu efter dig som harerfarenhet av att ta fram lösningar i en Microsoft-miljö, där integrationer medandra plattformar står i fokus.

Arbetsuppgifter

Tokeep’s systemutvecklas på Microsoft .NET därför är kompetens och erfarenhet inom dettaområde ett absolut krav. Utvecklingen sker till huvudsak i Microsoft VisualStudio. Djup kunskap av den aktuella plattformen är meriterande. Förutom det såvärdesätter vi högt kompetens inom ett eller flera av nedanstående områden:

Kvalifikationer

Tjänsten är heltidoch placerad på vårt huvudkontor i Karlshamn.

Det finns ingendefinierad sluttidpunkt för din ansökan. Inkomna ansökningar behandlas löpandeoch aktuella kandidater kommer att kallas till intervju.

Din arbetsansökanmejlar du till info@tokeep.com, skriv ”Systemarkitekt” iämnesfältet.