Sparebanken DIN Digital safe shown inside a phone laying on a table.

NYHET:

Tokeeps digitala bankfack lanseras i Norge

Den 29 mars 2023

Med Tokeeps tjänst lanserar nu Sparebanken DIN ett digitalt bankfack till sina kunder. Banken har under mer än ett sekel erbjudit sina kunder fysiska bankfack, men kan nu också erbjuda säkerhet för kundernas viktiga digitala dokument. Tjänsten lanseras som sk white label under Sparebanken DINs varumärke där tjänsten heter Digital safe.

Sparebanken DIN grundades 1852 och har sin verksamhet främst i norska Telemarksområdet. Banken ingår i Lokalbanksgruppen med totalt 10 fristående banker i Norge. Banken ligger i framkanten vad det gäller ny teknik inom fintech och var t.ex. bland de första att erbjuda biometriska bankkort till sina kunder.

– Sparebanken DIN vill alltid erbjuda sina kunder enkla men smarta lösningar inom bank och försäkring. Med Digital safe kan kunderna säkra sin personliga information samtidigt som man kan ge sin partner tillgång till det digitala bankfacket för lagring och åtkomst till lagrad information. En viktig funktion med Digital Safe är också att man kan säkra att efterlevande får åtkomst till viktig information vid bortgång. Vi ser detta som en naturlig utveckling för oss, då vårt uppdrag är kunderna ska känna sig trygga, vare sig det gäller deras pengar, värdesaker eller viktig digital information, säger Ben-Roger Elvenes bankdirektör Sparebanken DIN. Vi tror så mycket på denna tjänst att vi dessutom har gått in som delägare i bolaget, fortsätter han.

Tjänsten som levereras av Tokeep, erbjuder möjlighet att hantera såväl personliga som gemensamma filer säkert. Här finns också stöd för att kunna överföra sparad information till efterlevande om något skulle hända kunden.

- Säkerhet är nummer ett för oss på Tokeep. Förutomen hög kryptering på informationen tillämpas norsk BankID-verifiering för åtkomst till lagrad information. BankID-verifieringen är dessutom så smart integrerad att den blir mycket enkel för kunderna att hantera. Vår målsättning nu är attfler banker i Lokalbanksgruppen ska implementera tjänsten, avslutar Bertil Hedén, VD Tokeep AB.

 

För mer information, kontakta:
Bertil Hedén, VD Tokeep AB +46 (0) 703 201 402, bertil.heden@tokeep.com